Startpagina De school Organisatie vacature.htm Onderwijs Ouders Schooltijden Nieuws  Contact

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle


Al-Qoeba
'S Gravenzandelaan 185
2512 JL 'S Gravenhage
Tel: 070-3887915
Alqoeba10@gmail.com

Stichting Islamitisch Onderwijs IQRA
Hoogoord 257
1102 CN Amsterdam
Te. 020-6960948
Iqra.educ@gmail.com

Onderwijs zieke leerlingen:

Mw. Drs. M.M.F. Krijger
Tel : 070 - 39045360
Mobiel : 06 - 5444850

Centrum Jeugd en Gezin (C.J.G):

Jeugdarts: Rob Liem
Paviljoensgracht 1
2512 BL Den Haag.
Tel: 070 7529600
E-mail: centrum@cjgdenhaag.nl

Jeugdtandzorg:
Calandstraat 1
2521 AD Den Haag
Tel: 070-305 12 00

Schoolmaatschappelijk werk
Margot den Hollander
Via school te bereiken: (070) 3887915

Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (H.C.O.):
Zandvoortselaan 146
2505 AM Den Haag
tel:070 – 4482828

Inspectie van het Onderwijs:
Primair Onderwijs; internetadres:
http://www.onderwijsinspectie.nl/

Klachtencommissie Islamitische basisscholen:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht


Vertrouwensinspecteur:
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
tel. 0900 - 1113111


SPPOH Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden
Binckhortslaan 145
2516 BA Den Haag
070-3156349
Leerplichtambtenaar:


Leerplicht Gemeente Den Haag
Mw. N. Lazaar
Postbus 12652
2500 DP Den Haag
tel: 070-7525849
nadialazaar@denhaag.nl

 
   

© COPYRIGHT 2004 ALL RIGHTS RESERVED - iqra-scholen.nl