Startpagina De school Organisatie vacature.htm Onderwijs Ouders Schooltijden Nieuws  Contact  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle


Het bestuur Stichting IQRA:
Het schoolbestuur is de stichting IQRA.
IQRA (=lees) is het eerste geopenbaarde woord van de heilige Koran
waarin Allah (swt) de opdracht geeft om te lezen en te leren.
Dit woord van de Koran is als bestuursnaam gekozen.
De Stichting Islamitisch Onderwijs IQRA is het bestuur van de Al-Qoebaschool
in Den Haag en de As-Soeffahschool in Amsterdam.
Het schoolbestuur van de stichting IQRA heeft een algemeen directeur aangesteld voor beide scholen.
De oprichter van de Stichting IQRA is de geestelijk leider Qaid-é-Ahlé Soennat,
Zijne Eminentie Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui, R.A.
Het doel van de stichting IQRA is om scholen op te richten waar kwalitatief goed
onderwijs wordt gegeven en rekening wordt gehouden met de Islamitische opvoeding.
Het kind moet zich thuis voelen op school: een positief zelfbeeld hebben,
het zelfvertrouwen vergroten en zich optimaal ontwikkelen.
Het uiteindelijke doel van de Islamitische school is om moslims te
begeleiden naar een (goede) maatschappelijke positie in deze samenleving
door volledige ontplooiing en identificatie met de Nederlandse samenleving.
Op die manier kan de moslim zijn positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

 
Onze school bestaat uit de groepen 1 tot en met 8. De groepen 1, 2, 3 en 4
behoren tot de onderbouw en de groepen 5, 6, 7 en 8 behoren tot de bovenbouw.
De Al-Qoebaschool heeft een Voorschool.
Het betekent dat wij samen met de peuterspeelzaal een doorgaande lijn
realiseren van 2 – 6 jaar. Het is de doelstelling om ervoor te zorgen dat
de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling doormaken.

 

Groep 1: Khadija den Hengst
Groep 2: Sherida Joeman
Groep 3: Addurrahiem Lalmohamed
Groep 4: Naazra Kedoe
Groep 5: Akram Santoe
Groep 6: Jaco Haas
Groep 7: Roland Brynzeels
Groep 8: Wafae Saadi
Ib-er: Zeynep Ozilmaz
Gymleraar: Ingemar Budike
Rt-er: Petra Wulfers
Onderwijs assistent: Rachida Aoudia
Klassen assistent: Faaria Walidin
Administratief medewerkster: Remziye Yilmaz
Directeur: Faried Walidin
   

   

© COPYRIGHT 2004 ALL RIGHTS RESERVED - iqra-scholen.nl