Startpagina De school Organisatie vacature.htm Onderwijs Ouders Schooltijden Nieuws  Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

IQRA(=lees) is het eerste geopenbaarde woord van de heilige Koran waarin Allah de opdracht geeft om te lezen en te leren. Dit woord van de Koran is als bestuursnaam gekozen.

Oprichting
Om een school te mogen oprichten dient een bevoegd gezag in het leven geroepen te worden, dat voor de overheden en andere instanties aanspreekbaar is. DeStichting Islamitisch Onderwijs I Q R A is het bevoegd orgaan van de As-Soeffahschool en de Al Qoebaschool en als zodanig aanspreekbaar voor overheden en instanties. De Stichting I Q R A is opgericht door de Geestelijk Leider Qaid-é-Ahlé Soennat, Zijne Eminentie Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui.

Doel
Het doel van de Stichting IQRA is scholen op te richten waar goed onderwijs wordt gegeven en rekening gehouden wordt met de Islamitische opvoeding. Het kind moet zich thuis voelen op school: een positief zelfbeeld hebben, het zelfvertrouwen vergroten en zich optimaal ontwikkelen. Het uiteindelijke doel van de Islamitische school is om Moslims te begeleiden naar een (goede) positie door volledige ontplooiing en identificatie met de Nederlandse samenleving. Op die manier kan de Moslim zijn positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Schoolbestuur
In het Dagelijks Bestuur van de Stichting I Q R A hebben zitting:

Hr. R.M. Kasiem, voorzitter
Hr. N. Joemman secretaris
Hr. A. Walidin, penningmeester

Per 24 Oktober 2016 verhuisd de bovenbouw voor meer informatie klink
HIER
© COPYRIGHT 2004 ALL RIGHTS RESERVED - iqra-scholen.nl