JaarkalenderIeder schooljaar hebben we activiteiten op school. We proberen deze zo goed mogelijk te plannen en tijdig te communiceren zodat ouders hiervan weten, mee kunnen helpen bij de organisatie en bij bepaalde activiteiten ook er bij kunnen zijn. We besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde data. Toch komt het onverhoopt weleens voor dat data worden gewijzigd. Wij hopen op uw begrip hiervoor!

Activiteit

Schooldag

Bazaar

24-05-2024

Informatiebijeenkomst

05-09-2023

Tafeltjesmiddag 1

04-09-2023 t/m 14-09-2023

1e ontruimingsoefening

04-09-2023

Milaad un Nabie

29-09-2023

Kinderboekenweek

04-10-2023 t/m 15-10-2023

Nationaal schoolontbijt

10-11-2023

Rapport 1 groepen 3 t/m 8

28-11-2023

Nationale voorleesdagen

24-01-2024 t/m 26-01-2024

Warme truiendag groep 1 t/m 8

02-02-2024

Miraadj un Nabie

09-02-2024

KIJK-rapport 1 groepen 1 en 2

13-03-2024

Schoolfotograaf

23 & 24-04-2024

Rapport 2 groepen 3 t/m 8

28-03-2024

Grote rekendag

20-03-2024

Verwelkomen ramadan

11-03-2024

Moskeebezoek groepen 1 t/m 6

13 & 14-03-2024

Tafeltjesmiddag 2

04-03-2024 t/m 07-03-2024

Iftar groepen 7 en 8 en personeel

22-03-2024

Doorstroomtoets groep 8

Februari 2024


2e ontruimingsoefening

16-11-2023

Ied ul fitr viering

19-04-2024

Moederdag

12-05-2024

Sportdag groepen 1 t/m 3

13-05-2024

Sportdag groepen 4 t/m 8

14-05-2024

Vaderdag

16-06-2024

Afscheidsavond groep 8

05-07-2024

Stoeltjes passen

09-07-2024

Schoolreisje

30-05-2024

Rapport 3 groepen 3 t/m 8

09-07-2024

Ied ul Adha viering

28-06-2024

KIJK-rapport 2 groepen 1 en 2

09-07-2024

Activiteitenweek groep 8

Week 08-07-2024

3e Ontruimingsoefening

Alleen bekend bij directie en commissie