JaarkalenderIeder schooljaar hebben we activiteiten op school. We proberen deze zo goed mogelijk te plannen en tijdig te communiceren zodat ouders hiervan weten, mee kunnen helpen bij de organisatie en bij bepaalde activiteiten ook er bij kunnen zijn. We besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde data. Toch komt het onverhoopt weleens voor dat data worden gewijzigd. Wij hopen op uw begrip hiervoor!

Activiteit

Schooldag

Bazaar

Informatiebijeenkomst

Tafeltjesmiddag 1

1e ontruimingsoefening

Milaad un Nabie

Kinderboekenweek

Nationaal schoolontbijt

Rapport 1 groepen 3 t/m 8

Nationale voorleesdagen

Miraadj un Nabie

KIJK-rapport 1 groepen 1 en 2

Schoolfotograaf

Rapport 2 groepen 3 t/m 8

Grote rekendag

Verwelkomen ramadan

Moskeebezoek groepen 1 t/m 6

Tafeltjesmiddag 2

Iftar groepen 7 en 8 en personeel

Doorstroomtoets groep 82e ontruimingsoefening

Ied ul fitr viering

Moederdag

Sportdag groepen 1 t/m 3

Sportdag groepen 4 t/m 8

Vaderdag

Afscheidsavond groep 8

Stoeltjes passen

Schoolreisje

Rapport 3 groepen 3 t/m 8

Ied ul Adha viering

KIJK-rapport 2 groepen 1 en 2

Activiteitenweek groep 8

3e Ontruimingsoefening

Alleen bekend bij directie en commissie