BHV

Bedrijfshulpverlening


De bedrijfshulpverlening (BHV) is een commissie die optreedt bij calamiteiten in de school (de locatie) en bestaat uit getrainde leerkrachten en/of onderwijsondersteunende personeelsleden.


Er zijn binnen de school voldoende aanwijzingen waarop, ten behoeve van het personeel en de leerlingen, op eenvoudige wijze is aangegeven wat te doen in geval van ongeval en calamiteit. De hulpverlening in de school wordt regelmatig getraind, zoals tijdens ontruimingsoefeningen en bedrijfshulpverleners worden regelmatig bijgeschoold.

Arbo-coördinator/ preventiemedewerker

Juf Hajar

BHV-coördinator

Juf Hajar

BHV-ers

Juf Faaria


Juf Imane


Meester Afzal


Meester Ismail


Juf Farzana


Juf Miryam