Belangrijke adressen

Belangrijke adressen


Administratie IBS Al-Qoeba

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070 – 3 88 79 15

info@alqoeba.nl

www.alqoeba.nl 


Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070 - 3 88 79 15

directie@stichtingiqra.nl

www.stichtingiqra.nl 


IKC Al-Medina

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070 – 3 59 60 96

info@ikc-almedina.nl

http://www.ikc-almedina.nl


Logopediepraktijk Schilderwijk

Marlou van der Meer en Maureen Immanuel

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070 – 3 46 02 54

www.logopedie-denhaag.nl


Schoolmaatschappelijk werk

Sezen Durmus

2525 GG Den Haag

06 – 28 24 72 96

s.durmus@smw-basisschool.nl

www.smw-basisschool.nl


Inspectie van het Onderwijs

Primair Onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl


Centrum Jeugd en Gezin  (CJG)

Paviljoensgracht 1

2512 BL  Den Haag

0800 – 285 40 70

www.cjgdenhaag.nl


Jeugdtandzorg

Calandstraat 1

2521 AD  Den Haag

070 – 3 05 12 00


Klachtencommissie: Onderwijsgeschillen

Tel. 030-280 9590

www.onderwijsgeschillen.nl  

info@onderwijsgeschillen.nl


Vertrouwensinspecteur

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs

0900 – 111 3 111


SPPOH Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden

Binckhortslaan 145

2516 BA  Den Haag

070 – 3 15 63 49


Leerplicht Gemeente Den Haag

Nourdin El Masoudi

casemanager Leerlingzaken

06 55 73 67 32

nourdin.elmasoudi@denhaag.nl 


GGD

Thorbeckelaan 63

Postbus 12652

2565 BZ Den Haag

070 – 3 53 20 00